✅پیام رییس سازمان استان تهران به مناسبت روز مهندس

1398-12-04
✅پیام رییس سازمان استان تهران به مناسبت روز مهندس

✅پیام رییس سازمان استان تهران به مناسبت روز مهندس


راز یک زندگی زیبا در این است که امروز باخدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی. شکوفایی تمدن بشر برآیند ایده‌های مهندسین تلاشگر است.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مهم‌ترین متولی امر مهندسی در بخش کشاورزی استان، آموزش و راهبری مهندسان کشاورزی با بهترین روش‌ها و اصول مهندسی و مهارت‌های نوین را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. این استراتژی به منظور کمک به دست‌اندرکاران و بهره‌برداران بخش و ارتقای جایگاه مهندسین کشاورزی می‌باشد.
روز مهندس بر همه آنان که مهندس وجود خویش‌اند مبارک باد.
علیرضا بزرگی
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، چهارم اسفند ۱۳۹۸

3278
4 اسفند 1398 - 0:00