تاریخچه

تاریخچه تاسیس سازمان

تاریخچه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
تمامی جوامع برای بهره‌مندی از تخصص و دانش کارشناسان علوم و فنون مختلف نیاز به سازماندهی و رویکردی نظام‌مند دارند، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همچون دیگر نظام‌های موجود در کشور نهادی صنفی- تخصصی است که رسالت سازماندهی دانش‌آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی را به منظور استفاده حداکثری و صحیح از علوم و فنون مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در فعالیتهای کشاورزی بر عهده دارد. این نهاد، به استناد قانون تأسیس خود (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ سوم تیرماه سال 1380)، دارای سازمانهای استانی است که با مشارکت و عضویت مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شده‌اند، سازمان استان تهران با عضویت بیشترین تعداد از دانش‌آموختگان در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناسی‌ارشد و کارشناسی در رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بزرگترین سازمان استانی است.

8191
23 تیر 1394 - 12:53