خبرها

گزاش عملکرد

گزاش عملکرد

گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در آموزش مهارت محور اعضا و بهره برداران سال ۱۴۰۲ سامانه آموزش.

1403-1-27
جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی و رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

1403-1-27