فرآیند اجرایی ساماندهی و صدور مجوز کارت شناسایی دامداری های روستایی

1397-12-18
فرآیند اجرایی ساماندهی و صدور مجوز کارت شناسایی دامداری های روستایی

  به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی واحدهای روستایی،عشایری و غیر صنعتی ، موضوع تبصره (4)ذیل ماده (5)قانون نظام جامع دامپروری کشور (ابلاغیه شماره 21431 مورخ 02/11/1397 وزیر محترم جهاد کشاورزی) و به استناد نامه شماره 97/5384/س/ن مورخ 16/11/1397 ریاست محترم سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای دستورالعمل موصوف، به پیوست تصویر فرایند اجرایی به منظور صدور کارت شناسایی واحدهای غیر صنعتی خارج از بافت روستا که با هماهنگی مدیریت محترم امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تهیه شده است.

 

333.PNG

5406
18 اسفند 1397 - 0:00