نشست مشترک

نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه و کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران
نشست مشترک

در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پایتخت برگزار شد:

نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه و کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه و کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با حضور نماینده منتخب دزفول در مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون کشاورزی و اعضای هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی، سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با موضوع بررسی طرح کشاورزی قراردادی در محل سالن جلسات اتاق برگزار گردید.

در این نشست مرتضی کوچک زاده سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران گزارشی از کشاورزی قراردادی و تشریح پایگاه اطلاعات فنی و مهندسی سَنَم به جهت دسترسی آسان به آخرین اطلاعات کشاورزی قراردادی به صورت لحظه ای ارائه و آمادگی اجرای این طرح را در سطح شهرستان های پایتخت توسط سازمان با توان فنی و دانشی اعضا اعلام نمود. در ادامه رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد در کنار دزفول، استان تهران هم به عنوان طرح پایلوت کشاورزی قراردادی انتخاب گردد که با موافقت حضار در جلسه در دستور کار قرار گرفت.

33333333.jpg

247
16 اردیبهشت 1403 - 0:00