: سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران

نشست مشترک

نشست مشترک

نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه و کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران

1403-2-16
تخفیف

تخفیف

تخفیف 50 درصدی تمدید عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی

1403-4-6
گزارش

گزارش

مجوزهای صادره ۱ لغایت ۳۱خرداد ماه ۱۴۰۳ سامانه سماک(سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی).

1403-4-6
تبریک

تبریک

«مسعود پزشکیان» نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران شد.

1403-4-16
دوره آموزشی

دوره آموزشی

دوره آموزشی طراحی و محاسبه فنی سازه، تهیه نقشه و اجرای پلان گلخانه

1403-4-16