مصاحبه مسئولین فنی واحدهای دام و طیور

‍ در محل سازمان نظام مهندسی پایتخت برگزار شد:
مصاحبه مسئولین فنی واحدهای دام و طیور

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، در راستای ورود دانش فنی و مهندسی برای امنیت غذایی کشور و نقش مهم نهاده دانش در افزایش بهره وری واحد های تولیدی، مصاحبه مسئولین فنی واحدهای دام و طیور با حضور عباس اکبری شریف، مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، مرتضی کوچک زاده، سرپرست سازمان نظام مهندسی و افسانه نادری، معاون آموزشی و فنی در محل سازمان برگزار گردید.

در این مصاحبه توان فنی و مهندسی اعضای واجد شرایط بر اساس معیار ها و ضوابط بررسی و بر ثبت گزارشات دقیق طبق مراحل تولید در زیر سیستم گزارش دهی مسئولین فنی سامانه سانکا تاکید شد.   

188
22 آذر 1402 - 0:00