گشت مشترک بازرسی از داروخانه های گیاهپزشکی

در شهرستان شمیرانات انجام شد:
گشت مشترک بازرسی از داروخانه های گیاهپزشکی

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، در راستای بازرسی مستمر بر داروخانه گیاهپزشکی گشت مشترک بازرسی با حضور مسئول حفظ نباتات، کارشناسان جهاد کشاورزی، نماینده اداره صنعت ومعدن و تجارت، مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در  شهرستان شمیرانات انجام گردید. 

در این بازرسی مشترک، روند توزیع سموم کشاورزی و خودداری و اجتناب از فروش و عرضه سموم غیر مجاز، نصب برچسب قیمت، اعتبار پروانه و حضور مسئولین فنی بررسی و تذکرات لازم ارائه و برای دو داروخانه برای عدم رعایت موارد فوق اخطار صادر شد.

173
22 آذر 1402 - 0:00