اولین جلسه مشترک مشاور امور اراضی سَنَم پایتخت با مدیر جهاد کشاورزی وارمین

در راستای اجرای تفاهم نامه امور اراضی برگزار شد:
اولین جلسه مشترک مشاور امور اراضی سَنَم پایتخت با مدیر جهاد کشاورزی وارمین

به گزارش روابط عمومی سنم استان، در پی تاکید سرپرست سازمان جهت انجام به موقع امورات محوله اولین جلسه مشترک مشاور امور اراضی سَنَم پایتخت با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان وارمین با حضور روسای ادارات و کارشناسان سازمان نظام مهندسی واجد شرایط امور تشکیل پرونده، نظارت بر طرح های تغییر کاربری و نظارت بر طرح های واگذاری در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

در این جلسه حسین هنرجو، ضمن تشریح روند اجرای طرح های فوق در بستر سامانه های سانکا و امور اراضی، در خصوص اهمیت موضوع مواردی را مطرح نمود.

130
18 آذر 1402 - 0:00