اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

هیئت وزیران تصویب کرد:
اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی سَنَم استان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۰/۳۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۳۵۸۳ ت ۳۴۴۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- ماده (۱۵) حذف می شود.

۲- تبصره (۴) ماده (۵۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۴- مجمع عمومی عادی و انتخابات شورای مرکزی و شورای استان از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و رعایت دیگر موارد این آیین نامه انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رای در مرحله اول یا دوم داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد.

برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخابات شورای مرکزی و شورای استان و اخذ رأی و شمارش آرا در فرایند آنها با استفاده از فناوری های نوین و به صورت الکترونیکی پس از اخذ تأییدیه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) از دستگاه ذیربط، قابل انجام است نحوه برگزاری مجامع عمومی و انتخابات به صورت الکترونیکی در دستور العمل موضوع ماده (۴۶) این آیین نامه پیش بینی خواهد شد».

89
11 آذر 1402 - 0:00