جلسه شورای کشاورزی

در محل فرمانداری شهرستان پیشوا برگزار شد:
جلسه شورای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، فرماندار، مدیران، مسئولین شهرستانی و مدیر نمایندگی سازمان جلسه شورای کشاورزی شهرستان پیشوا در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه مرتضی کوچک زاده در خصوص ورود سرمایه مردمی به بخش کشاورزی و حمایت سازمان نظام مهندسی از  سرمایه گذاران، تسهیل در صدور مجوزها و صدور شناسه فنی محصول QR کد مواردی را بیان و افزود؛ در سطح استان از ابتدای سالجاری تاکنون در سطح ۳۷۸ هزار و ۷۰۰متر مربع شناسه فنی محصول برای گلخانه داران تولید کننده صیفی جات صادر که شهرستان پیشوا دارای رتبه نخست می باشد.

108
24 آبان 1402 - 0:00