ارائه پیشنهادات در خصوص تعرفه های خدمات فنی و مهندسی سال ۱۴۰۳

طی مکاتبه ای به اعضا، مدیران و فعالین بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران انجام شد:
ارائه پیشنهادات در خصوص تعرفه های خدمات فنی و مهندسی سال ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی سَنَم استان، مرتضی کوچک زاده سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پایتخت طی مکاتبه ای به اعضا، مدیران و فعالین بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران خواستار ارائه پیشنهادات در خصوص تعرفه های خدمات فنی و مهندسی سال ۱۴۰۳ گردید.

کوچک زاده در بخشی از این مکاتبه با اشاره به تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر اخذ نظرات بخش خصوصی اتحادیه ها و تشکل های زیر بخش کشاورزی و منابع طبیعی،خواستار ارائه پیشنهادات پیرامون موضوع موصوف حداکثر تا تاریخ ۱۰ مهر سالجاری از طریق سایت سازمان به نشانی http://www.anreo.com (قسمت گفت و گوی برخط) یا نشانی الکترونیکی anreo.chairman@yahoo.com شد.

195
22 شهریور 1402 - 0:00