برقراری ارتباط وب سرویسی بین سامانه سماک و سانکا در حوزه ارجاع کار امور واحد های تولیدی گلخانه

با همکاری مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور انجام شد:
برقراری ارتباط وب سرویسی بین سامانه سماک و سانکا در حوزه ارجاع کار امور واحد های تولیدی گلخانه

با همکاری مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، ارتباط وب سرویسی بین سامانه سماک و سانکا در حوزه ارجاع کار امور واحد های تولیدی گلخانه برقرار شد.

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مرکزی، در استمرار هوشمند سازی فرآیند های سامانه سانکا و در راستای اجرای مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه ی کشور و سایر قوانین و دستورالعمل های بالادستی مربوطه، وب سرویس بین سامانه های صدور مجوز های وزارت جهاد کشاورزی (سماک) و ارجاع کار سازمان (سانکا) در حوزه فعالیتی صدور تاسیس گلخانه از تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ عملیاتی گردید.

بر این اساس با برقراری ارتباط فیمابین این دو سامانه یاد شده، به محض ثبت درخواست در سامانه سماک، ارجاع کار متناظر با درخواست ثبت شده، در سامانه سانکا ایجاد و به اعضای واجد شرایط مرتبط با نوع فعالیت و درخواست، ارجاع خواهد شد و صدور مجوز در سماک، منوط به خاتمه یافته شدن ارجاع کارهای مرتبط درسانکا می باشد.

شایان ذکر است، در حال حاضر تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، برای مجوز صدور تاسیس گلخانه عملیاتی گردیده و به زودی تمدید پروانه تاسیس، صدور پروانه بهره برداری و تمدید پروانه بهره برداری انجام و در ادامه سایر حوزه های فعالیت واحدهای تولیدی نیز تحت پوشش وب سرویس مذکور قرار خواهند گرفت.

220
22 شهریور 1402 - 0:00