صدور مجوز پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای مکانیزاسیون کشاورزی

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود:
صدور مجوز پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای مکانیزاسیون کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سَنَم استان، با عنایت به ارسال دستورالعمل ساماندهی و تأسیس واحدهای مکانیزاسیون کشاورزی توسط رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی همه مراحل ثبت نام ، بازدید کارشناسی و صدور مجوز این واحد های مستقر در شهرستان های استان به صورت الکترونیک و در سامانه های سماک و سانکا انجام می گردد.

کارشناسان رشته ماشین آلات عضو سازمان دارای رتبه و پروانه اشتغال مستقر در نزدیکترین محل سکونت به واحد مورد تقاضا به صورت تخصصی فرآیند بازدید کارشناسی، تهیه نقشه و .... را انجام می دهند از این رو تمام بهره برداران متقاضی اخذ مجوز واحدهای مکانیزاسیون کشاورزی( حقیقی و حقوقی) و اعضای سازمان برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این خصوص می توانند به دفاتر نمایندگی مستقر در شهرستان و یا سایت سازمان به آدرس http://www.anreo.com قسمت گفتگوی برخط مراجعه نمایید.

181
21 شهریور 1402 - 0:00