جلسه بررسی مشکلات کشاورزان و بهره برداران بخش جوادآباد شهرستان ورامین برگزار شد.

1401-03-31
جلسه بررسی مشکلات کشاورزان و بهره برداران بخش جوادآباد شهرستان ورامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران،جلسه بررسی مشکلات کشاورزان بخش جوادآباد ورامین با حضور دکتر هاله یحیی زاده رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران و حسین خدادادی بخشدار بخش جواد آباد ،داوود خدیو حق گو مدیر مرکز خدمات کشاورزی بخش جواد آباد و اصغر سپهوند رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ورامین و قرچک و دیگر مسئولین و بهره برداران در محل سالن جلسات بخشداری برگزار شد.

WhatsApp

172
31 خرداد 1401 - 0:00