تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ توسط هیأت وزیران تصویب شد

1401-03-17
تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ توسط هیأت وزیران تصویب شد

در جلسه روز دوشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، هیات دولت نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ تعیین کرد
به گزارش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیات وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات،نصاب:
1- معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال؛

2- معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۱۰ میلیارد ریال؛

و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۱۰ میلیارد ریال تعیین گردید.

لازم به ذکر است، نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

209
17 خرداد 1401 - 0:00