برگزاری همایش تخصصی ارتقا سطح علمی کارشناسان گلخانه ای

1401-03-17
برگزاری همایش تخصصی ارتقا سطح علمی کارشناسان گلخانه ای

برگزاری همایش تخصصی ارتقا سطح علمی کارشناسان گلخانه ای با حضور اساتید برجسته کشور در حوزه تغذیه، اقلیم ،آفات و بیماری ها

زمان برگزاری همایش 26 خرداد ماه

226
17 خرداد 1401 - 0:00