بازدید رئیس سازمان از گلخانه برادران اردستانی در شهرستان پیشوا

1401-02-27
بازدید رئیس سازمان از گلخانه برادران اردستانی در شهرستان پیشوا

بازدید رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزری و منابع طبیعی استان تهران از گلخانه برادران اردستانی در شهرستان پیشوا
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ، هاله یحیی زاده رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به همراه سایر مسئولان این سازمان از گلخانه های بزرگ برادران اردستانی در شهرستان پیشوا بازدید کردند.
گلخانه های برادران اردستانی به مساحت 160 هکتار در روستای شعیب آباد پیشوا قرار دارد.

WhatsApp

378
27 اردیبهشت 1401 - 0:00