جلسه‌ای با حضور رییس سازمان، معاون آموزش و نمایندگانی از دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی

1401-02-07
جلسه‌ای با حضور رییس سازمان، معاون آموزش و نمایندگانی از دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش روابط ‌عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران جلسه‌ای با حضور رییس سازمان، معاون آموزش و فنی و نمایندگانی از محل دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی در سازمان برگزار شد.
در این جلسه که با هدف سامان‌دهی مسئولین فنی واحدهای تولیدکننده محصولات گلخانه‌ای اعم از سبزی و صیفی‌، گل و گیاهان زینتی و قارچ خوراکی برگزار شد، در خصوص اجرایی نمودن برنامه اجرایی آموزش و توانمد سازی مسولین فنی واحد های گلخانه ایی و قارچ کشور با ارائه آموزش های مهارت محور بحث و تبادل نظر شد.

249
7 اردیبهشت 1401 - 0:00