دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای سلامت محصولات گیاهی

1401-01-23
دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای سلامت محصولات گیاهی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی، در این ابلاغیه آمده است: به استناد بند دوم "سیاست های کلی سلامت" (ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری)، بند ت ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۲۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوبات جلسات ۳۹ و ۴۹ قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی و با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت، پیشگیری و کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت در زنجیره محصولات کشاورزی با منشاء گیاهی، دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقای سلامت محصولات گیاهی تدوین شده توسط سازمان حفظ نباتات کشور، برای اجرا ابلاغ می گردد.

بر اساس ابلاغیه وزیر جهادکشاورزی، مسئولیت نظارت بر اجرای دستورالعمل به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظارت عالیه آن نیز به سازمان حفظ نباتات، موسسه تحقیقات آب و خاک، معاونت باغبانی و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی (حسب وظایف قانونی محوله) محول شده است.

275
23 فروردین 1401 - 0:00