تفاهم نامه همکاری دو جانبه مشترک

1401-01-22
تفاهم نامه همکاری دو جانبه مشترک

تفاهم نامه همکاری دو جانبه مشترک بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ، هدف از امضای این تفاهم‌نامه استفاده بهینه و متقابل از ظرفیت‌ها و امکانات علمی آموزشی و توسعه همکاری های علمی تحقیقاتی و فناورانه بین دو مرکز به منظور برطرف ساختن نیازها پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مکمل و مشترک و آینده سازی علمی تحقیقاتی و فناورانه میباشد.

230
22 فروردین 1401 - 0:00