جلسه مشترک سازمان و مجری طرح گلخانه های کشور

1401-01-17
جلسه مشترک سازمان و مجری طرح گلخانه های کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران جلسه ای با حضور دکتر هاله یحیی زاده ریاست سازمان و دکتر داریوش سالم پور مجری طرح توسعه گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص تشکیل کارگروه و اتاق فکر مشترک در جهت بهبود عملکرد گلخانه ها و مشارکت بیشتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در این زمینه ، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

211
17 فروردین 1401 - 0:00