جلسه دکتر هاله یحیی زاده رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با دکتر محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی

1401-01-17
جلسه دکتر هاله یحیی زاده رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با دکتر محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در دیدار دکتر هاله یحیی زاده رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ایران در خصوص ارایه برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان در خصوص اجرای دانش بنیان نمودن واحد های کشاورزی و اقتصاد دانش بنیان و همکاری‌های گسترده دوجانبه، تبادل تجارب و انتقال دانش فنی، ارایه پیشنهادات در مورد تشکیل اتاق فکر مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و همکاری‌های توسعه‌ای در حوزه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

229
17 فروردین 1401 - 0:00