بازدید مشترک میدانی مدیریت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان های رباط کریم-بهارستان از مراکز عرضه سموم و نهادهای کشاورزی

1398-11-07
بازدید مشترک میدانی مدیریت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان های رباط کریم-بهارستان از مراکز عرضه سموم و نهادهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بازدید مشترک میدانی مدیریت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان های رباط کریم و بهارستان از مراکز عرضه سموم و نهادهای کشاورزی شهرستان بهارستان به همراه نمایندگان محترم صمت، تعزیرات، اصناف و اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان

در این بازدید عدم حضور مسئول فنی در فروشگاه، عدم قرار گرفتن پروانه اشتغال مسئول فنی در معرض دید متقاضیان و مراجعه کنندگان، نداشتن رایانه و اینترنت برای ثبت سموم در سامانه از جمله مشکلاتی بود که احصا و به صورت کتبی به هر دو واحد ابلاغ گردید.

همچنین تعدادی از سموم که تاریخ انقضاء آنها کمتر از دو ماه مانده بود نیز کشف و مقرر گردید با عنایت به اینکه خارج از فصل کشاورزی هستیم مسئول فروشگاه در اسرع وقت نسبت به مرجوع کالا اقدام نماید.

2977
7 بهمن 1398 - 0:00