بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اجرای تبصره «۳» ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی

1398-11-05
بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اجرای تبصره «۳» ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی اجرای تبصره «۳» ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس را به معاونین وزیر، رؤسا و مدیران عامل سازمان ها، مؤسسات و شرکت های مادر تخصصی ابلاغ کرد.

پیرو پیگیری های بعمل آمده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  با استناد به الزامات قانونی موضوع یاد شده در بند «۶» ماده (۳۸) قانون تأسیس، ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس، ضمن ابلاغ موضوع، رعایت و اجرای مطلوب ماده قانونی مورد نظر توسط دستگاه های اجرایی مربوطه را خواستار شد.

بر اساس ماده (۲) آیین نامه اجرایی، اعضای سازمان برای فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه از سازمان می باشند.

مطابق قوانین و مقررات، تنها مرجع رسمی صدور پروانه برای فعالیت های مهندسی کشاورزی و‌ منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد.

1973
5 بهمن 1398 - 0:00