جلسه مشترک فی مابین جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و نظام مهندسی شهرستان رباط کریم در خصوص توسعه گلخانه ها

1398-11-02
جلسه مشترک فی مابین جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و نظام مهندسی شهرستان رباط کریم در خصوص توسعه گلخانه ها

جلسه مشترک فی مابین جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و نظام مهندسی شهرستان رباط کریم در خصوص توسعه گلخانه ها و رفع مشکلات پرونده های متقاضیان اخذ تسهیلات در مورخه ۹۸/۱۱/۲ در محل بانک کشاورزی شهرستان برگزار گردید مصوبات جلسه مقرر و مصوب گردید متقاضیانی که پروانه تاسیس آنها به‌صورت سازه ساندویچ پنل و پرتابل صادر می گردد حتما به صورت پرتابل اجرا گردد. پس از اجرای طرح تایید ناظر و صدور پروانه بهره‌برداری در صورت لزوم مجوز بنای سنگین به مساعد جهاد کشاورزی بر اساس قوانین امور اراضی پیگیری گردد همچنین مقرر مصوبه گردید تمام متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای اجرای گلخانه با شرکتهای دارای صلاحیت و رتبه معتبر و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عقد قرارداد نموده نسخه‌ای از این قرارداد را به بانک و دفتر نظام مهندسی شهرستان تحویل نمایند و مقرر شد بانک کشاورزی به تعداد ۲۰ نفر از متقاضیان که مدارکشان تکمیل است نامه زده و کتبا اعلام نماید که ظرف مدت ده روز قرارداد پیمانکار با شرکت های مورد تایید سازمان نظام مهندسی را تحویل دهند در غیر اینصورت درخواست آنان عودت میگردد
همچنین در این جلسه لیست پیمانکاران دارای صلاحیت و رتبه از سازمان تحویل بانک کشاورزی گردید.

 

836
2 بهمن 1398 - 0:00
photo-2020-01-22