انجمن ارگانیک ایران با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

1398-08-18
انجمن ارگانیک ایران با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

انجمن ارگانیک ایران با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ، جشنواره ارگانیک تهران را در راستای توسعه و ترویج فرهنگ تولید و مصرف و صادرات محصولات ارگانیک در هفته آخر آبان ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۱۰و ۱۱ برگزار مینمایند .

مشارکت کنندگانی که از طرف سازمان برای غرفه ثبت نام میکنند میتوانند از تخفیف ویژه برخوردار شوند.

توضیحات بیشتر با شماره تماس:

25
18 آبان 1398 - 0:00