افزایش سقف تعداد کار همزمان اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه مشاور

1398-11-02
افزایش سقف تعداد کار همزمان اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه مشاور

افزایش سقف تعداد کار همزمان اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه مشاور

با موافقت رییس سازمان مرکزی، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت علمی و فنی اعضای سازمان، تعداد کار همزمان اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه مشاور، در تمامی سطوح، از اول بهمن ماه سالجاری به 10 مورد افزایش یافته است.

1273
2 بهمن 1398 - 0:00