بازدید رئیس سازمان به همراه معاونین و مدیران دفتر شهرستان های این استان از شرکت ماهیران در شهرستان اسلامشهر

1398-10-21
بازدید رئیس سازمان به همراه معاونین و مدیران دفتر شهرستان های این استان از شرکت ماهیران در شهرستان اسلامشهر

بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به همراه معاونین و مدیران دفتر شهرستان های این استان از شرکت ماهیران در شهرستان اسلامشهر

 

 

2107
21 دی 1398 - 0:00