برگزاری جلسه شورای هماهنگی استان

جلسه شورای هماهنگی استان مورخ 18 آذر با حضور دکتر ذوالفقاری ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و دکتر کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای هماهنگی استان

جلسه شورای هماهنگی استان مورخ 18 آذر با حضور دکتر ذوالفقاری ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و دکتر کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد.
رسول کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان در خصوص اهم مصوبات مرتبط با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان موارد ذیل را ارائه کردنند:

۱. تاکید بر الزام صدور شناسنامه پروژه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی به منظور ارتقاء فرایندهای نظارتی و توسعه مهندسی محور واحدهای گلخانه ای(نصب تابلو اطلاعات پروژه پس از صدور شناسنامه توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی الزامی است).
۲. انجام اقدامات مرتبط با حوزه کارشناسی، طراحی و محاسبات استخرهای آب تمامی واحدهای کشاورزی از طریق تفاهم نامه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار می گردد.
۳. در جهت حذف استعلام های غیر ضرور توسط بانک های عامل، استانداردهای میزان مصرف انرژی از قبیل آب، برق و گاز توسط نظام مهندسی کشاورزی تبیین و به بانک ها ابلاغ شود‌. بر این اساس بانک های عامل صرفا می بایست این استانداردها را رعایت و از انجام استعلام های مجدد خوددداری نمایند.
۴. تاکید مجدد بر حذف انجام طرح نویسی دوباره توسط بانک، با رعایت شرط تایید طرح ها در کمیسیون بررسی طرح های نظام مهندسی کشاورزی و ارائه تاییده به همراه شناسنامه پروژه توسط سازمان نظام مهندسی به بانک در زمان ارائه درخواستهای تسهیلات بانکی
۵. ابلاغ نامه تایید افراز و دیوارکشی زمین با در نظر گرفتن مصوبه هئیت وزیران مبنی بر انجام و ساخت حداقل ۳۰ درصد سازه و تجهیزات گلخانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
۶. ثبت اطلاعات بهره برداری کشاورزان به منظور دریافت سوخت( گازوئیل) در سامانه پنجره واحد مجوزها در جهت ارائه بارکد تایید به شرکت پخش فراورده های نفتی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی

3626
20 آذر 1398 - 0:00