نمایشگاههای بین المللی باغبانی، گلخانه، نهاده، گیاهان دارویی و صنایع وابسته آیفارم ، ماشین آلات و مکانیزاسیون

1398-06-12
نمایشگاههای بین المللی باغبانی، گلخانه، نهاده، گیاهان دارویی و صنایع وابسته آیفارم ، ماشین آلات و مکانیزاسیون

نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه، نهاده، گیاهان دارویی و صنایع وابسته آیفارم
تخفیف ۱۰ درصدی ویژه ی مشارکت کنندگانی که از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برای اخذ غرفه نمایشگاهی ثبت نام کنند .

2 الی 5 مهرماه 98
ساعت بازدید: 10 الی 17
تهران - نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب

اطلاعات بیشتر با شماره تماس

 09044989323

02188529468

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی اتماک_آیفارم
تخفیف ۱۰ درصدی ویژه ی مشارکت کنندگانی که از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برای اخذ غرفه نمایشگاهی ثبت نام کنند .
 2 الی 5 مهرماه 98
ساعت بازدید: 10 الی 17
 تهران - نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب

اطلاعات بیشتر با شماره تماس

 09044989323
 02188529468

276
12 شهریور 1398 - 0:00