تبریک رییس سازمان به مناسبت سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تبریک رییس سازمان
تبریک رییس سازمان به مناسبت سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تبریک رییس سازمان به مناسبت سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

در راستای تحقق این مهم، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگ ترین تشکل صنفی تخصصی در بخش کشاورزی در سوم تیر ماه 1380با تصویب مجلس شورای اسلامی وارد عرصه فعالیت های کشاورزی کشور شد. بی شک کشاورزی زیربنای توسعه پایدار کشور است و تحقق این امر جز با اتکاء به نیروی انسانی متخصص و کارآمد امکان پذیر نخواهد بود. مسئولیت سازمانی همه ما ایجاب می‌نماید با همدلی و همزبانی در ادامه مسیر تعالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای نیل به اهداف مشترک گام برداریم.
هجدهمین سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را به تلاشگران عرصه توسعه بخش کشاورزی و اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، تبریک و تهنیت عرض می نمایم.علیرضا بزرگی

532
3 تیر 1398 - 0:00