جلسه رییس سازمان با گلخانه سازان استان تهران، لزوم اصلاح نظام گلخانه ای کشور

شرکتهای گلخانه ساز استان تهران در جلسه ای با حضور رییس سازمان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
جلسه رییس سازمان با گلخانه سازان استان تهران، لزوم اصلاح نظام گلخانه ای کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه ای با حضور مهندس علیرضا بزرگی رییس سازمان و جمعی از گلخانه سازان استان تهران در محل سازمان برگزار شد.
در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات موجود در حوزه ساخت گلخانه، به نقاط ضعف و بیان راهکارهای موجود در این خصوص پرداخته شد که یکی از پیشنهادات، اعلام این نقاط ضعف و راهکارها به ستاد اجرایی تولیدات گلخانه ای کشور بود.
همچنین از موارد عنوان شده در جلسه مذکور ارجاع کار به شرکتهای گلخانه ساز، رتبه بندی این شرکتها، برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی و همچنین نظارت بیشتر و دقیق تر در خصوص طرحهای توجیهی بود که مطابق با اصول فنی و مهندسی باشد.
در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروه و یا تشکل صنفی در این حوزه تشکیل شود.

1094
10 مرداد 1394 - 17:01