همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران و پلیس امنیت در راستای ساماندهی واحدهای سم فروشی غیرمجاز و فاقد اعتبار پروانه

1397-07-25
همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران و پلیس امنیت در راستای ساماندهی واحدهای سم فروشی غیرمجاز و فاقد اعتبار پروانه

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران جلسه مذکور که مورخه 24 مهرماه در محل دفتر پلیس اماکن تهران بزرگ برگزار گردید با محوریت اجرای مفاد تفاهمنامه همکاری بین پلیس نظارت اماکن، سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به شماره ی 17919/730 وارد مباحث فنی و تخصصی شد.
با توجه به عدم اجرای ضوابط و مقررات در واحدهای سم فروشی غیر مجاز و همچنین عدم مراجعه برخی از واحدهای فروشندگی سموم جهت تمدید پروانه تاسیس خود، معاونت برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به منظور اجرایی نمودن ماده 3 دستورالعمل مورد اشاره مباحث و راه کارهای اجرایی و مخاطرات عدم ساماندهی مراکز غیرمجاز فروش سم را در جلسه مذکور برای حاضرین تشریح نمودند.
دکتر رسول کریمی در این جلسه ضمن اشاره به تعهدات سازمان نظام مهندسی و سازمان حفظ نباتات خواستار اجرایی شدن تعهدات ناجا (موضوع بند ب ذیل ماده 4 تعهدات طرفین) شدند.
لازم به ذکر است ناجا متعهد به پلمپ واحد متخلف در صورت اعلام سازمان های حفظ نباتات و نظام مهندسی کشاورزی از طریق اعزام مامورین خود می باشد.
همچنین پلیس اماکن میبایست نسبت به معرفی واحد متخلف پس از پلمپ واحد به مرجع قضایی با هماهنگی سازمان نظام مهندسی و سازمان حفظ نباتات اقدام نماید.
در پایان طرفین ضمن تاکید بر اجرای مفاد تعهد نامه خواستار ابلاغ رسمی تعهد نامه از طریق سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی شدند.

 

001.jpg

1744
25 مهر 1397 - 0:00