مهلت ثبت نام و عضویت در سامانه توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات تعیین گردید

1397-03-09
مهلت ثبت نام و عضویت در سامانه توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات تعیین گردید

اطلاعیه
با توجه به برگزاری انتخابات سراسری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در روز 1 تیر ماه 1397 و با اعلام کمیته اجرایی مرکزی انتخابات اعلام می دارد:
• سامانه ثبت نام برای متقاضیان عضویت در سازمان از تاریخ 25/03/1397 لغایت 01/04/1397 غیرفعال خواهد بود.
• سامانه تمدید و انتقال عضویت از تاریخ 29/03/1397 لغایت 01/04/1397 غیرفعال خواهد بود.

1086
9 خرداد 1397 - 0:00