اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

مجمع عمومی 1395 سازمان مورخ 2 اسفند 1396 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

به اطلاع اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران می رساند، مجمع عمومی 1395 سازمان مورخ 2 اسفند 1396 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.
لذا از کلیه اعضای محترم سازمان دعوت بعمل می آید شخصاً با همراه داشتن کارت عضویت معتبر در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور کار:
۱- استماع گزارش عملکرد شورای استان توسط رییس شورای استان
۲- استماع گزارش خزانه دار سازمان استان
۳- استماع گزارش حسابری سازمان استان
4- تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان
5- بررسی و تصویب بودجه سالانه سازمان
6-تصویب سیاست ها و خط مشی های شورای استان
محل برگزاری: تهران- شهرستان ری- خیابان قم- خیابان شهید ندایی- پلاک 15- جهاد کشاورزی شهرستان ری-سالن جلسات

757
11 بهمن 1396 - 0:00