جلسه هماهنگی شورای مدیران استان و دفاتر نمایندگی سازمان برگزار شد

1396-10-24
جلسه هماهنگی شورای مدیران استان و دفاتر نمایندگی سازمان برگزار شد

جلسه ای با حضور ریاست ،معاونین و مدیران ستاد و مدیران دفاتر شهرستان ها در روز شنبه مورخ 96/10/23 در محل سازمان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون بررسی مسائل مهم سازمان و در جهت هماهنگی هر چه بیشتر بین مدیران سازمانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان برگزار شد و همچنین در خصوص موضوع نحوه ی ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت تر به اعضاء و بهره برداران تصمیماتی اتخاذ گردید.

446
24 دی 1396 - 0:00