دریافت تسهیلات بانک سینا از طریق طرح های توجیهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تفاهمنامه ای فی ما بین سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران و معاونت اعتبارات و نظارت بانک سینا جهت تسهیل روند بررسی و تایید طرح های
دریافت تسهیلات بانک سینا از طریق طرح های توجیهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهران

بر این اساس من بعد متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی جهت اجرای طرح های تولیدی و خدماتی کشاورزی، پس از هماهنگی با مدیریت شعب مناطق بانک سینا در استان تهران، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران مراجعه نموده و درخواست بررسی و تهیه طرح توجیهی با رویکرد فنی و اقتصادی را ارائه نمایند.
همچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی پس از تکمیل اطلاعات درخواستی مکلف است ظرف مدت زمان حداکثر یک هفته کاری نسبت به نهایی سازی و ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد نظر به متقاضی جهت ارائه به سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اقدام نماید.
خاطر نشان شود که طرح ذکر شده پس از بررسی و تایید از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ، به مدیریت های مناطق شعب غرب و شرق تهران بانک سینا ارسال میگردد و بانک سینا حداکثر مدت زمان یک هفته کاری نسبت به بررسی و پذیرش و در صورت برخوردار بودن از توجیهات مالی نسبت به تصویب و ابلاغ به شعبه ذیربط جهت نهایی سازی اعطای تسهیلات در خواستی اقدامات لازم را مبذول نماید.

1572
3 دی 1396 - 0:00