بکارگیری اعضاء در خصوص موضوع فرآیند پاسخ به استعلامات اراضی و صدور گواهی مستثنیات

1396-08-16
بکارگیری اعضاء در خصوص موضوع فرآیند پاسخ به استعلامات اراضی و صدور گواهی مستثنیات

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران جلسه ای مشترک با حضور جناب آقای دکتر کیان مدیر کل اداره منابع طبیعی استان تهران و رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران جناب آقای مهندس بزرگی و جناب آقای مهندس شهباززاده سرپرست معاونت برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان، و جناب آقای مهندس نجاری مشاور مدیر کل و مسئول هماهنگی حوزه مدیریت در محل اداره منابع طبیعی استان تهران برگزار شد.
خاطر نشان میشود که در این جلسه در خصوص موضوع فرآیند پاسخ به استعلامات اراضی و صدور گواهی مستثنیات، استفاده و بکارگیری اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با همکاری اداره منابع طبیعی استان تهران، طرفین به گفتگو پرداختند.

1211
16 آبان 1396 - 0:00