مراسم کلنگ زنی پروژه احداث گلخانه پرورش گل وگیاه زینتی در شهرستان قرچک

1396-7-23
مراسم کلنگ زنی پروژه احداث گلخانه پرورش گل وگیاه زینتی در شهرستان قرچک

مراسم کلنگ زنی تاسیس گلخانه پرورش گل وگیاه زینتی در سطح 32000 متر مربع در روستای داودآباد از توابع شهرستان قرچک در تاریخ پنجشنبه 93/07/20 ،با حضور : فرماندار، دادستان، مدیر جهاد کشاورزی، مدیر نظام مهندسی کشاورزی وجمعی از مسئولین ذیربط شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران دراین مراسم ابتدا مجری طرح ضمن خوشامدگویی به مدعوین ومسئولین، از مساعدتها وهمکاری وراه گشایی های سازمانهای ذیربط شهرستان واستان تشکر نمود واظهار امیدواری کرد که انشاا...با راهنماییها و همراهی های دستگاه های مربوطه،هرچه زودتر طرح را به مرحله بهره برداری برساند.
همچنین فرماندار قرچک نیز در سخنانی از همت و پیگیری مستمر مجری طرح قدردانی نمودندواظهار داشتند که کلیه ادارات ونهادهای شهرستان با تمام توان در خدمت تولید کنندگان منطقه هستند و درسال تولید و اقتصاد مقاومتی تلاش می کنند که همه تولیدکنندگان،بویژه بهره برداران کشاورزی ودامی از همه مساعدتهای لازم برخوردار گردند.شایان ذکر است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی وتولید واشتغال درسال96،مراحل دریافت پروانه تاسیس واحدهای گلخانه ای را برای متقاضیان نسبت به گذشته بسیار تسهیل نموده وسعی کرده تا آنجا که ممکن است موانع را به حداقل برساند ومراحل اخذ پروانه و پروژه فوق نیز باتوجه به اینکه یکی از پروژه های مهم دراین خصوص درسطح شهرستان بود با تدابیر ریاست محترم سازمان وحمایتهای ایشان در حداقل زمان ممکن انجام بشود.

1208
23 مهر 1396 - 0:00