تمدید مهلت ثبت نام دوازدهمین آزمون آبیاری

1396-06-22
تمدید مهلت ثبت نام دوازدهمین آزمون آبیاری

به گزارش معاونت آموزشی و فنی، نظر به درخواست برخی از سازمان نظام مهندسی استانها و اعضای محترم، مهلت ثبت نام دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار تا یکم مهرماه تمدید شد.
لازم به یادآوری است زمان یاد شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

847
22 شهریور 1396 - 0:00