برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم نوین آبیاری قطره ای lay flat

1396-06-05
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم نوین آبیاری قطره ای lay flat

به گزارش روابط عمومی سازمان تعدادی از کارشناسان آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، از کارگاه آموزشی سیستم های نوین آبیاری قطره ای lay flat که در مرداد ماه در شهر همدان برگزار میشد بازدید کردنند.
شایان ذکر است هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی استفاده از تکنولوژی سیستم های آبیاری قطره ای جهت کاهش هزینه های اجرایی و سهولت در بهره برداری نوین آبیاری بوده است.

(ویژگی های سیستم جدید lay flat آبیاری قطره ای)
1-دارای anti UV و مقاوم در مقابل تابش نور خورشید
2-دارای الیاف پلیمری
3-سهولت در اجرا
4-اشغال فضای کمتر برای انبار کردن لوله

layflat.jpg

685
5 شهریور 1396 - 0:00