همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، گلخانه و صنایع وابسته برگزار شد.

2 اردیبهشت 1396
همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، گلخانه و صنایع وابسته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، گلخانه و صنایع وابسته همزمان با نمایشگاه باغبانی ایران سبز با حضور شرکتهای بین المللی و همچنین حضور بهره برداران، متقاضیان، سرمایه گذاران، ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی و مسئولین فنی واحدهای گلخانه ای صبح دیروز 2 اردیبهشت 1396 توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سالن همایش نمایشگاه بین المللی برگزار شد. در این همایش مهندس طهماسبی (معاون وزیر در امور باغبانی) و جمعی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی و همچنین اتحادیه ها و انجمن های مرتبط با بخش باغبانی و صنایع وابسته حضور یافتند.
در ابتدای همایش مهندسی بزرگی رییس سازمان ضمن خوش آمد گویی به تبیین سیاست های توسعه کشت های گلخانه ای مدرن پرداختند و لزوم تسهیل در فرآیند ها و ضمینه های توسعه صادرات و نگاه علمی به حوزه کشاورزی را مورد تاکید قرار دادند. در ادامه شرکت های خارجی و داخلی در خصوص مدرن ترین سیستم های کنترل شده و نیز دستاوردهای خود را در حوزه باغبانی و صنایع وابسته ارائه نمودند.
در ادامه مهندس طهماسبی با ایراد سخنرانی در خصوص لزوم توسعه کشت های گلخانه ای با نگاه علمی و تکنولوژی روز دنیا تاکید نمودند و بر جایگاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان پیشرو در ارائه خدمات با استاندارد ها و علوم روز دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی متذکر شدند و خواستار ایفای نقش هرچه بیشتر این سازمان در ارتقاء بهره وری گردیدند.

 

998
3 اردیبهشت 1396 - 0:00
IMG-8102.JPG IMG-8091.JPG IMG-8079.JPG IMG-8085.JPG IMG-8066.JPG IMG-8031.JPG IMG-8061.JPG IMG-8016.JPG IMG-7954.JPG IMG-7918.JPG IMG-7939.JPG IMG-7870.JPG IMG-7834.JPG