توافقنامه بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو ما بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و بیمه تعاون

به منظور افزایش همکاری و تعامل گسترده منعقد شد
توافقنامه بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو ما بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و بیمه تعاون

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، مدیریت صندوق، تعاون و رفاه سازمان از انعقاد توافقنامه سازمان با بیمه تعاون خبر داد و گفت: این توافقنامه همکاری یکی دیگر از خدمات برای اعضا و بهره برداران می باشد که در چارچوب قوانین و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های مربوطه انجام شد است.
اله یارزاده در مورد شرایط صدور بیمه نامه و نحوه وصول حق بیمه و ارائه تخفیفات گفت: صدور بیمه نامه براساس آخرین تعرفه های مورد عمل بیمه گر خواهد بود
تخفیف توافقی در بیمه نامه های شخصی ثالث اتومبیل، به میزان 2/5 درصد و تقسیط حق بیمه در چارچوپ ضوابط ومقررات جاری بیمه گر حداکثر 3 قسط ، 40 درصد همزمان با صدور بیمه نامه و 60 درصد طی چهار ماه پس از صدور بیمه نامه(هر دو ماه یک فقره چک)
تخفیف توافقی در بیمه نامه های بدنه اتومبیل به میزان 60 درصد و تقسیط حق بیمه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بیمه گر حداکثر 3 قسط ، 40 درصد همزمان با صدور بیمه نامه و 60 درصد طی چهار ماه پس از صدور بیمه نامه(هر دو ماه یک فقره چک)

صدور بیمه نامه در صورت پرداخت حق بیمه بصورت نقدی مشمول 70 درصد تخفیف خواهد شد 

3697
13 مرداد 1395 - 0:00