گزارش تصویری از بازدید دوره آموزشی طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

روز پنج شنبه مورخ 31 تیر ماه
گزارش تصویری از بازدید دوره آموزشی طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

 علاقمندان جهت ثبت نام در دوره آموزشی جدید می توانند با واحد آموزش به شماره 88535580 تماس حاصل نمایند.

photo-2016-07-22_21-57-00.jpgphoto-2016-07-22_21-56-52.jpgphoto-2016-07-22_21-56-56.jpgphoto-2016-07-22_21-56-48.jpgphoto-2016-07-22_21-57-05.jpg

1788
2 مرداد 1395 - 0:00