بازدید مهندس بزرگی رییس سازمان

از آزمایشگاه خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
بازدید مهندس بزرگی رییس سازمان

به گزارش روابط عمومی سازان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، مهندس بزرگی رییس سازمان روز یکشنبه 27 تیرماه از آزمایشگاه خاکشناسی مرکز و تجهیزات این آزمایشگاه بازدید کرد.

ایشان به نیاز استان و منطقه در این بخش اشاره کرد و گفت با توجه به حضور اعضای هیات علمی و نظرات کارشناسی این آزمایشگاه ، اعلام به موقع نتایج آزمایشات میتواند در اعتماد سازی تولید کنندگان به آزمایشات و انجام کشاورزی علمی کمک نماید.

در ادامه ای این بازید رییس سازمان نظام مهندسی به اتفاق دکتر حسن پور رییس مرکز تحقیقات، از تاسیسات گلخانه، تعاونی مصرف مرکز نیز بازدید کردند تا جهت عقد تفاهمنامه همکاری بین این مرکز و سازمان نظام مهندسی در نشست های آتی تصمیم های لازم به عمل آید.

1447
28 تیر 1395 - 0:00
DSC-0987.jpg