نوزدهمین جلسه شورای استان

روز دوشنبه مورخ 17 اسفند ماه برگزار شد
نوزدهمین جلسه شورای استان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، جلسه شورای سازمان روز دوشنبه 17 اسفند ماه با حضور اعضای شورای استان در محل سازمان برگزار شد. در این جلسه یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی، پیگیری اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح جهت اجرای دوره های DBA و ... تخصصی مدیران بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود. ضمناً مقرر گردید با همکاری و مساعدت جناب آقای دکتر جعفری نماینده وزارت علوم در شورا اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

در جلسه روز دوشنبه گزارش عملکرد اجرایی سال 94 توسط ریاست سازمان از واحد های مختلف سازمان و همچنین عملکرد شاخص هر حوزه ارائه گردید و مقرر شد سیاست های اجرایی برای سال آینده در جلسه بعدی شورا مطرح گردد.

1819
24 اسفند 1394 - 0:00
IMG-3804.JPG IMG-3803.JPG