واگذاری اراضی مجتمع گلخانه ای حصار گلی ورامین

واگذاری اراضی مجتمع گلخانه ای حصار گلی ورامین
واگذاری اراضی مجتمع گلخانه ای حصار گلی ورامین

با پیگیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در جلسه مشترک با وزیر جهاد کشاورزی و شرکت شهرک ها چگونگی راه اندازی و تعدیل قیمت اراضی مجتمع گلخانه ای حصار گلی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف منصوری از راه اندازی مجتمع گلخانه ای حصار گلی خبر داد و افزود: در جلسه ای که با مقام عالی وزارت برگزار گردید، ایشان بر تسریع در روند تکمیل و راه اندازی مجتمع مذکور تاکید نمودند.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان تهران در خصوص شرایط واگذاری اراضی حصارگلی اظهار داشت: در فاز اول، 104 هکتار از این اراضی، به اعضای تعاونی حصار گلی واگذار می گردد که برای هر متقاضی یک قطعه ی 1/4 هکتار پیش بینی گردیده است.
منصوری در خصوص مراحل بعدی این پروژه گفت: مجتمع گلخانه ای حصارگلی به وسعت 1300 هکتار می باشد که به مرور بین فارغ التحصیلان کشاورزی و سرمایه گذاران متقاضی احداث گلخانه واگذار خواهد شد. وی به اهمیت اشتغالزایی این طرح اشاره کرد و افزود: راه اندازی کامل این طرح موجب می گردد تا حدود 8 هزار فارغ التحصیل بخش کشاورزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار شوند.
ایشان در خصوص ارائه تسهیلات کم بهره به متقاضیان احداث گلخانه در مجتمع گفت: طرح توجیهی فنی و اقتصادی به منظور استفاده از تسهیلات کم بهره ویژه مناطق محروم تهیه گردیده و به سازمان مدیریت برنامه و بودجه جهت تامین و تخصیص، ارسال گردیده است.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان تهران در خصوص صدور پروانه تاسیس متقاضیان اظهار داشت : سازمان نظام مهندسی استان تهران نسبت به صدور پروانه تاسیس اقدام نماید و 90درصد از فضا را به احداث گلخانه و مابقی را به تاسیسات مورد نیاز و سردخانه اختصاص دهد.
ایشان درباره واگذاری اراضی حصارگلی به متقاضیان اظهارداشتند : تعاونی حصارگلی کتباً اعضا واجد شرایط را ظرف مدت یک هفته به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین اعلام نماید و در صورت فقدان متقاضی واجد شرایط عضو تعاونی، شرکت شهرکها با هماهنگی سازمان نسبت به فراخوان برای جذب سرمایه گذار اقدام می نماید.
منصوری درخصوص سایر خدمات گفت: تصمیم بر این است که در صورت تامین اعتبار از محل منابع استانی، خط انتقال و خرید انشعاب وشبکه داخلی گاز توسط دولت انجام می گیرد. وی در پایان گفت: متقاضیانی که قادر هستند مبلغ مورد نظر را زودتر از موعد قرار داد واریز نمایند، نسبت به انتخاب قطعه دلخواه در اولویت قرارمی گیرند.

2322
10 اسفند 1394 - 0:00