بازدید دکتر هاله یحیی زاده نایب رییس سازمان از دفتر نمایندگی شهرستان پاکدشت

در این بازدید به بررسی مشکلات موجود در این نمایندگی پرداختند
بازدید دکتر هاله یحیی زاده نایب رییس سازمان از دفتر نمایندگی شهرستان پاکدشت

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، دکتر هاله یحیی زاده نایب رییس سازمان از دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان پاکدشت بازدید بعمل آورد.

دکتر یحیی زاده ضمن بازدید و بررسی مشکلات موجود، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد در این نمایندگی پرداخت.

1644
30 دی 1394 - 15:48