جلسه شورای استان، لزوم تدوین مبانی و ضوابط ارجاع کار

اعضای شورای استان، بر و جود و رعایت ضوابط ارجاع کار تاکید کردند
جلسه شورای استان، لزوم تدوین مبانی و ضوابط ارجاع کار

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، جلسه شورای سازمان روز دوشنبه 6 مهرماه ماه با حضور اعضای شورای استان در محل سازمان برگزار شد.
در این جلسه یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی، مبانی و ضوابط ارجاع کار بود.
اعضای شورای استان به دلیل مشخص نبودن قوانین و ضوابط ارجاعی در سازمان و عدم اطلاع دقیق اعضا از شرایط لازم به منظور شروع یک فعالیت به لزوم وجود مبانی و ضوابط ارجاع کار در سازمان تاکید کردند.
در این جلسه همچنین مزایای این ضوابط مورد بحث قرار گرفت که از جمله آنها می توان به افزایش میزان توانایی های فردی و تخصصی مهندسین عضو و تمایل بیشتر بهره برداران در بکارگیری مهندسین عضو سازمان اشاره نمود.

1738
30 دی 1394 - 14:09