حمایت و توسعه تشکلهای کشاورزی از اهداف تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران:نظام مهندسی کشاورزی یک تشکل نیست بلکه یک سازمان تخصصی و حرفه ای قانونی است که بر اساس قانون تاسیس شده است
حمایت و توسعه تشکلهای کشاورزی از اهداف تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران در گفتگو با دهقان نیوز گفت: برخی به اشتباه، نام سازمان نظام مهندسی را نظام مهندسین کشاورزی بیان می کنند که ایراد دارد چرا که "نظام مهندسی کشاورزی" مربوط که کل بخش کشاورزی است در حالی که واژه "نظام مهندسین کشاورزی" فقط دربرگیرنده مهندسین و فارغ التحصیلان کشاورزی است.

علیرضا بزرگی با اشاره به اینکه نظام مهندسی کشاورزی یک تشکل نیست بلکه یک سازمان تخصصی و حرفه ای قانونی است که بر اساس قانون تاسیس شده است گفت: ساماندهی، حمایت و توسعه تشکلهای کشاورزی از اهداف تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی است.

وی گفت: برخی به اشتباه فکر می کنند نظام مهندسی کشاورزی فقط روی فرایند تولید کار می کند در صورتی که باید بازار محصولات کشاورزی هم توسط کارشناسان بخش کشاورزی عضو نظام مهندسی کشاورزی کنترل و مدیریت شود.

بزرگی افزود: ناکارآمد بودن بازار کشاورزی به گونه ای است که عملا به تولید و تولیدکننده ضربه وارد شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران با تاکید بر اینکه نظام مهندسی کشاورزی نباید باری روی دوش دولت و تولیدکننده باشد گفت: نظام مهندسی دارای ظرفیت های زیادی است و نه رقیب کسی است و نه سربار کسی و همواره بدنبال کمک به دولت، کشاورزان و تولیدکنندگان است.

1066
7 شهریور 1394 - 17:18