جلسه

جلسه واگذاری نظارت بر تغییر کاربری اراضی

در محل مدیریت جهاد کشاورزی ملارد برگزار شد:

جلسه واگذاری نظارت بر تغییر کاربری اراضی

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، در راستای ابلاغ شیوه نامه برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و ارجاع کار هوشمند به کارشناسان واجد شرایط و دارای دوره آموزشی تخصصی جلسه ای با حضور مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی، مدیر دفتر نمایندگی، مشاور امور اراضی و کارشناس ستادی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد برگزار گردید.

در این جلسه روند انجام مراحل نظارت بر تغییر کاربری اراضی به صورت هوشمند توسط کارشناسان واجد شرایط تشریح و مسائل و مشکلات موجود در این حوزه مورد بررسی و تبادل نظر طرفین قرار گرفت.

70
1 خرداد 1403 - 0:00